Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Omdat jullie in de herdenkingsdiensten met zo velen bij ons waren, zijn die momenten van samen zijn en verdriet delen, voor velen een helende ervaring geweest. Daar deel van mogen uitmaken was ons een voorrecht. Wij zijn dankbaar omdat we opnieuw zo dicht bij jullie tranen en verdriet mochten komen.

We wensen je moed en kracht en alles wat meer is in een mens.