Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Coronavirus

Wij volgen de instructies van de overheid op de voet om nabestaanden van getroffen families zo veilig en waardig mogelijk bij te staan.

Een afscheidsplechtigheid mag georganiseerd worden met een maximum van 200 personen in de kerk, (kan minder zijn als de ruimte van de kerk het niet toelaat), 50 personen in het crematorium Pontes en 35 personen in ons rouwcentrum in Oud-Turnhout . Waar mogelijk kunnen we de dienst live-streamen.

Koffietafels mogen doorgaan volgens de horeca-richtlijnen.

Groetmomenten zijn mogelijk, wel moeten de corona-maatregelen gerespecteerd worden, dus afstand houden en met mondmasker.

Uitvaarten bespreken doen we graag in onderling overleg, waarbij we ons houden aan de huidige maatregelen.

Onze website is meer dan ooit een belangrijk medium om condoleances over te brengen aan nabestaanden.

Tot op heden bleven wij vrij van enige contaminatie en we hopen dit zo te houden, bedankt alvast voor uw begrip.