Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Coronavirus

Wij volgen de instructies van de overheid op de voet om nabestaanden van getroffen families zo veilig en waardig mogelijk bij te staan.

We bereiden een uitvaart zoveel mogelijk digitaal en telefonisch voor, waarna er een contactpersoon van de familie naar ons bureau kan komen voor de verdere bespreking van het afscheid.

Groetmomenten zijn voor de directe familie mogelijk, wel moeten de corona-maatregelen gerespecteerd worden, dus per bubbel en met mondmasker. Wij vragen u beleefd niet met de familie af te spreken aan onze voordeur, gezien het samenscholingsverbod.

Een afscheidsplechtigheid mag georganiseerd worden met een maximum van 50 personen, afhankelijk van de beschikbare ruimte. Waar mogelijk kunnen we de dienst live-streamen.

Koffietafels mogen helaas niet doorgaan.

Onze website is meer dan ooit een belangrijk medium om condoleances over te brengen aan nabestaanden.

Omwile van de Corona-maatregelen zijn onze winkels gesloten en dient u een afspraak op voorhand te maken.

Tot op heden bleven wij vrij van enige contaminatie en we hopen dit zo te houden, bedankt alvast voor uw begrip.