Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Coronavirus

Wij volgen de instructies van de overheid op de voet om nabestaanden van getroffen families zo veilig en waardig mogelijk bij te staan. Vanaf heden tot onbepaalde tijd betekent dit:

We bespreken een uitvaart telefonisch of via digitale weg.

Een groetmoment in onze rouwcentra mogen we enkel toestaan voor het gezin, met een maximum van 4 personen in de groetkamer. Wij vragen u beleefd niet met de familie af te spreken aan onze voordeur, gezien het samenscholingsverbod.

Een plechtigheid mag enkel worden georganiseerd voor een maximum van 30 personen. Dit geldt voor een aula in het crematorium of ons rouwcentrum en ook voor een kerkdienst. We zien er op toe u de nodige social-distance te garanderen.

Ondertussen is onze website meer dan ooit een belangrijk medium om condoleances over te brengen aan nabestaanden.

Tot op heden bleven wij vrij van enige contaminatie en we hopen dit zo te houden, bedankt alvast voor uw begrip.