Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Corona-maatregelen

Vanaf 1 september heeft de federale overheid verregaande versoepelingen van de corona-maatregelen afgekondigd waardoor de organisatie van uitvaartdiensten ook terug soepeler kunnen verlopen.

Er zijn geen beperkingen meer op aantal aanwezigen bij een uitvaartdienst, voor koffietafels gelden de horeca richtlijnen.

Wel blijven het dragen van een mondmasker en voldoende afstand houden noodzakelijk.

Helaas is de pandemie nog niet helemaal voorbij en blijft enige voorzichtigheid dus nog wel geboden!