Rouwberichten

SCHILLEBEECKX rouwcentrum 2019 98 bew2

Coronamaatregelen

Met de besluiten van het federaal overlegcomité van 4 maart jl. zijn de corona-maatregelen in grote mate afgeschaft, althans voor wat betreft de uitvaartsector.

Samengevat komt het erop neer dat er geen bijzondere maatregelen meer zijn voor de organisatie van afscheidsplechtigheden en uitvaartmaaltijden.