Gedenkviering

IMG 9162

Donderdag 31 oktober 2019 hebben wij als Jan Schillebeeckx Uitvaartzorg alle overledenen herdacht die ons ontvielen tussen 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 en van wie we afscheid namen tijdens een neutrale plechtigheid in het crematorium van Turnhout of in de aula van ons eigen uitvaartcentrum.

Het werd een ingetogen serene plechtigheid. Troostvolle woorden en mooie live muziek vormden het eerste deel van deze gedenkviering. Het tweede deel was een buitengebeuren aan de vijver op het domein van Pontes. Daar werden kandelaars met een brandende kaars en een naamplaatje van de dierbaren op een vlot gezet. De zeescouts van Toxandria trokken hun zelfgebouwde vlot naar de overkant waarna zij een voor een de kaarsen doofden.

De duisternis was intens stil en betekenisvol.

Nadien was er gelegenheid om iets te drinken en mekaar te ontmoeten. Elke familie werd een gepersonaliseerd gedenkstuk aangeboden.

Wij kijken met voldoening terug op een warme sfeervolle avond.